Friday, January 7, 2011

Sint-Michielskerk, Kortrijk

The Sint-Michielskerk in Kortrijk is located on the Sint-Michielsplein and was built in 1611. In this church they honour the image (statue) of Our Lady from Groeninge. This is also displayed with a banner on the front facade. It is a simple church but very special in its layout. All the church visitors face each other to the centre where the altar is placed. This is the first time we see this.

De Sint-Michielskerk in Kortrijk is gelegen aan het Sint-Michielsplein en werd gebouwd in 1611. In deze kerk vereert men het beeldje van Onze Lieve Vrouw van Groeninge. Dit wordt ook weergegeven op een spandoek aan de voorgevel. Het is een eenvoudige kerk maar ze is zeer speciaal in zijn opstelling. Alle gelovigen zitten naar elkaar toe gericht met het altaar in het midden van de cirkel. Dit is voor het eerst dat we zoiets zien.

Sint-Michielskerk Kortrijk
Sint-Michielskerk Kortrijk
Sint-Michielskerk Kortrijk
Sint-Michielskerk Kortrijk
Sint-Michielskerk Kortrijk
Previous Kortrijk article:
Shopping in Kortrijk

Return to main page

No comments:

Post a Comment