Sunday, December 19, 2010

Video Celebrity Infinity passing the Panama Canal

We already wrote an article about the Panama Canal and now we are ready to show a short video. This was a nice experience, our ship the Celebrity Infinity only had half a meter on each side of the locks.

We hebben reeds een artikel geschreven over het Panama Kanaal en nu zijn we klaar om een korte film te tonen. Het was een mooie ervaring, ons schip de Celebrity Infinity had slechts een halve meter aan iedere zijde als het door de sluizen ging.Previous Panama article: The Panama Canal and City

Return to main page

No comments:

Post a Comment