Saturday, December 18, 2010

Professional cliff divers in Acapulco

Acapulco is famous for its Cliff divers. We were thinking that people were just diving from cliffs at any time during the day but this was not the case. The divers are professionals and have their own union. The group performs several shows a day. The youngest diver is 13 years old. They swim through a narrow water entry and climb up against the cliff, barefoot in their swimming trousers. It is already dangerous climbing to the top. Before jumping it is praying time. Some of them dive from an altitude of more the 30 meters and from that position they don't even see the water surface. They are well trained and injuries are rare. When someone dies it is a tourist who also tries to dive from the cliff. In each show about 15 divers jump once, they limit their number of dives to avoid blindness. They hit the water at high speeds and this leads to problems with their eyes. It was an impressive show.

Acapulco is het meest beroemd om zijn "Cliff Divers" (rots schoonspringers). Wij dachten dat veel mensen gedurende de dag van de rotsen duikten, maar dit was niet het geval. De duikers zijn professioneel gegroepeerd en hebben een eigen vakbond. De groep treedt verschillende keren per dag op. De jongste duiker is maar 13 jaar oud. Ze zwemmen door een smalle inham, langs de rotsen en klimmen daarna op hun blote voeten de steile klif naar boven. Dit is reeds gevaarlijk. Voor het springen is het tijd voor een gebed. Sommige duikers duiken van een hoogte van meer als 30 meter, uit een positie van waar ze het wateroppervlak niet kunnen zien. Ze zijn goed getraind en ongevallen zijn uitzonderlijk. Als er iemand sterft is het een toerist die ook eens wil tonen dat hij durft te duiken. In iedere show zijn er ongeveer 15 duikers die elk 1 keer springen, ze beperken het duiken daar dit op lange termijn naar blindheid leidt. Door het water telkens te raken op hoge snelheid beschadigen ze hun ogen. Het was een indrukwekkende show.

Cliff Divers Acapulco
Cliff Divers Acapulco
Cliff Divers Acapulco
Cliff Divers Acapulco
Cliff Divers Acapulco
Return to main page

No comments:

Post a Comment