Tuesday, December 28, 2010

M&M store in Las Vegas, Concept Marketing

The M&M store in Las Vegas is an ideal example for concept marketing. The shop is crowded and people buy. The classic M&Ms, T-shirts, cups, toys, games,... are some of the items you can get here. It is hard to leave the store empty hands with children. We became interested in this store because we saw so many people on the Strip carrying M&M bags.

De M&M store in Las Vegas is een ideaal voorbeeld van concept marketing. De winkel is druk bezocht en de mensen kopen. De klassieke M&Ms, T-shirts, kopjes, speelgoed, spelletjes,... zijn enkele zaken die je hier vindt. Met kinderen is het is moeilijk de winkel te verlaten zonder iets te kopen. Onze interesse werd gewekt door het zien van vele mensen op de Strip die een M&M zakje mee hadden.

M&M store Las Vegas
M&M store Las Vegas
M&M store Las Vegas
M&M store Las Vegas
M&M store Las Vegas
M&M store Las Vegas
M&M store Las Vegas
Previous Las Vegas article: Venice in Las Vegas, The Venetian

Link to the Official Website: M&M merchandise

Return to main page

No comments:

Post a Comment