Tuesday, November 30, 2010

San Pedro Claver church, Cartagena

The Spanish priest San Pedro Claver was born in 1580 and is the Saint of slaves. When the slave ships arrived in the port of Cartagena he took care of hungry and sick people. This was absolutely necessary because many of the slaves died or became sick during the transfer from Africa. He baptised and helped more than 300,000 slaves. The priest is still very popular in Cartagena. In the church, you find at the altar piece a glass coffin with the bones of Saint San Pedro Claver. We also visited his praying room and sleeping quarters. He always slept on the floor like the slaves.

De Spaanse priester San Pedro Claver is geboren in 1580 en is de patroon heilige van de slaven. Hij hielp de slaven die met Spaanse schepen in Cartagena aanmeerden. Dit was echt noodzakelijk daar zeer velen van hen uitgehongerd en zwaar ziek waren. Gedurende de overvaart uit Afrika stierven heel veel mensen. San Pedro Claver heeft meer als 300,000 slaven gedoopt. De priester is nog steeds heel populair in Cartagena. In de kerk vind je bij het altaarstuk een glazen kist met de overblijfselen van de heilige. We hebben tevens de bidkamer en de slaapvertrekken bezocht. San Pedro Claver sliep altijd op de grond net als de slaven.

San Pedro Claver church Cartagena
San Pedro Claver church Cartagena
San Pedro Claver church Cartagena
San Pedro Claver church Cartagena
San Pedro Claver church Cartagena
San Pedro Claver church Cartagena
Previous Cartagena article: Las Bovedas and shopping, Cartagena

Return to main page

No comments:

Post a Comment