Sunday, November 28, 2010

The Inquisition palace, Cartagena

The Inquisition Palace is one of the most important historical buildings in Cartagena and dates from the late 18th century. So I can not really justify ignoring this museum. However, if there is one reason to lose all faith in the Church it must be the Spanish inquisition. The Spanish and the Roman Catholic Church have robbed Cartagena from all its natural resources and by using the inquisition they stole from the local population to build there fabulous churches in Europe. There was no tolerance; you had to believe in the Roman Catholic Church, if not, you were a witch or devil. Suspects had to undergo imprisonment, torture and death. The rich had to give their money and possessions to the church and they were released. The poor were tortured and murdered in the most extreme ways to frighten all others. You would believe in anything and give all your possessions before any question was asked. It is amazing that more than one billion people in the world are Roman Catholic, and have accepted to support there religious organisation after these criminal acts that lasted centuries. Even in Cartagena the religion is extremely important in the lives of the Colombians. One could question if this is out of fear or conviction. Let's hope this never happens again and that the modern Church will only do good things in people’s lives from now on.

Het Inquisitie Paleis is één van de belangrijkste historische gebouwen in Cartagena en dateert uit de laat 18de eeuw. Zodoende kan ik dit museum niet negeren na ons bezoek. Als er één reden is om al het geloof in de Katholieke Kerk te verliezen moet het wel de Spaanse Inquisitie zijn. De Spanjaarden en de Rooms Katholieke Kerk hebben Cartagena leeggeroofd en door middel van de Inquisitie werd alles gestolen van de lokale bevolking om fabelachtige kerken te bouwen in Europa. Er was geen enkele tolerantie, de bevolking moest geloven in de Kerk, anders was je een heks of duivel. Verdachten werden opgesloten, ondergingen folteringen of werden vermoord. De rijken dienden hun geld en bezittingen af te geven in ruil voor hun vrijheid. Armen werden gefolterd en vermoord onder de meest extreme omstandigheden om de gehele bevolking af te schrikken. Je zou in alles geloven en al je bezittingen weggeven om uit handen van de Inquisitie te blijven. Het blijft verbazingwekkend dat er meer als 1 miljard mensen lid zijn van de Rooms Katholieke die eeuwen deze criminele activiteiten hebben uitgevoerd. Zelfs in het leven van de Colombianen in Cartagena is religie nog steeds super belangrijk. Men kan zich afvragen of dit echt geloven is of diep gewortelde angst uit het verleden. Laat ons hopen dat dit nooit meer gebeurd en dat de moderne Rooms Katholieke Kerk enkel nog maar goede dingen gaat doen voor iedereen op deze wereld.

Inquisition Palace Cartagena

Inquisition Palace Cartagena

Inquisition Palace Cartagena

Inquisition Palace Cartagena

Inquisition Palace Cartagena


Previous Cartagena article: Views of the cathedral of Cartagena

Return to main page

No comments:

Post a Comment