Saturday, September 25, 2010

The Tower Bridge of London

The Tower Bridge is located next to the Tower of London which is a castle and fortress on the river bank. I always thought the bridge was called Tower Bridge because of his two towers but this is not the case, it was named after the fortress. Since 2008, the city is renovating the bridge and it received some new colours, white, blue and red. It gives it a modern appearance but the main goal of the renovation was the falling paint into the Thames which leads to pollution. This bridge of 1886 can be opened with steam engines as you see on the picture below.

De Tower Bridge ligt naast de Tower of London, dat een kasteel en fort is aan de oever van de rivier. Ik heb altijd gedacht dat de Tower Bridge zijn naam had gekregen naar de twee torens op de brug. Dit is echter niet waar, zij werd genaamd naar het fort. Sind 2008, is de stad Londen de brug aan het renoveren en krijgt de brug enkele nieuwe kleurtjes, wit, blauw en rood, wat het een modernere uitstraling geeft. Dit was echter niet de hoofdreden voor de renovatie, maar het afbladeren van de verf in de Thames, waardoor er vervuiling ontstaat. Deze brug uit 1886 kan open en wordt aangedreven door stoom motoren.

Tower Bridge London

Tower Bridge London

Tower Bridge London

Tower Bridge London


Tower Bridge London
Previous London article: Hats are still a UK tradition, London

Link to the Official Website: Tower Bridge, London

Return to main page

No comments:

Post a Comment